PITÄJÄRAATI- LÄHIDEMOKRATIA

Uudistettu kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia aiempaa selkeämmin edistämään asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Kuopiossa lähidemokratia-mallin valmistelun lopputuloksena on syntynyt toimintarakenne, jossa ensivaiheessa Kuopion kaupungin kuntaliitosalueille (Riistavesi, Karttula, Vehmersalmi, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski) perustetaan "Pitäjäraadit", joiden tehtävänä on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Pitäjäraadit toimivat kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettavan lähidemokratiajaoston ohjauksessa, jaostolle varataan 180.000 euron suuruinen kehittämisraha. Kullekin perustettavalle pitäjäraadille varataan vuosittain 30.000 euron suuruinen toimintamääräraha. Pitäjäraadit aloittavat toimintansa 1.6.2017, joten ensimmäisenä toimintavuonna määrärahat puolitetaan; 15.000 €/raati ja lähidemokratiajaoston kehittämisraha 90.000 €.

Koy tiedottaa kesäkuussa 2017 työnsä aloittavasta Pitäjäraadista ja innostaa asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä osallistumaan tulevaan Pitäjäkokoukseen, jossa raadin jäsenet valitaan. Koy:n ja Pitäjäraadin välisen yhteistyön rakentaminen ja toteuttaminen on tärkeimpiä vuoden 2017 tavoitteista.

Vehmersalmen pitäjäraati (7 + 7)

  • Vehmersalmen pitäjäraati (7 + 7)
  • Hartikainen Anneli (Iivarinen Arja) 
  • Härkin-Korhonen Henna (Duus Riina) 
  • Iivanainen Pertti (Ludwig Marja-Leena)
  • Immonen Juha, vpj (Miettinen Sirpa) 
  • Kumpulainen Mauno (Metros Mervi) 
  • Savolainen Veikko, pj (Antikainen Tuula) 
  • Tirkkonen Sari (Knuutinen Jyrki)