YHDISTYS- JA KYLÄTOIMINTA

Vehmersalmi on tunnettu aktiivisesta yhdistystoiminnastaan. Täällä toimii noin 30 järjestöä, jotka tarjoavat alueemme asukkaille monipuolista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa.

Koy Vehmersalmi ry ylläpitää paikallisten yhdistysten luetteloa. Muutoksista pyydämme ilmoittamaan sähköpostitse tiedotus@koyvehmersalmi.fi

Ko. sähköpostiin voitte myös ilmoittaa tapahtumista, tilaisuuksista, koulutuksista ym. Julkaisemme tiedot tapahtumakalenterissamme.

Yhteistyö asuinalueemme kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeä painopistealue kaupunginosayhdistyksemme toiminnassa. Koy Vehmersalmi ry pyrkii rakentavalla toiminnallaan edistämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja samalla vahvistamaan alueellisen yhteistyön koordinoijan roolia.